onsdag den 15. april 2015

Danish Medical Association Chairmanship Election 2015: Første formandskandidat i Lægeforeningen har meldt sig: Medlem af Yngre Læger, Pedram Kazemi-Esfarjani, har meldt sig som kandidat til formandsposten i Lægeforeningen.

Opdateret 07.04.2015 Karriere: Navne Første formandskandidat i Lægeforeningen har meldt sig Medlem af Yngre Læger, Pedram Kazemi-Esfarjani, har meldt sig som kandidat til formandsposten i Lægeforeningen. Den 47-årige traumekirurg, Pedram Kazemi-Esfarjani, meldte tirsdag sit kandidatur til posten som formand for Lægeforeningen. Kandidaten er repræsentant for de udlandsbeskæftigede læger i YL’s repræsentantskab. Han har klinisk og ledelsesmæssige erfaring fra ansættelser i Danmark, Grønland, Norge, Sverige og Storbritannien, og så har han virket som skibslæge i amerikanske og canadiske farvande. Desuden har han under studiet været kreds- og næstformand i Foreningen af Danske Lægestuderende og aktiv i YL’s repræsentantskab. »Min brede kliniske erfaring og ledelsesmæssige erfaring med inspiration fra store dele af verden ser jeg som redskaber til at bygge bro mellem Lægeforeningens tre søjler. Jeg brænder for PLO, FAS og YL, og jeg vil dele min tid og kræfter ligeligt mellem dem,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Patienterne i fokus Kandidaten lægger vægt på, at han som formand vil sætte patienternes ve og vel først og kæmpe for, at de sundhedspolitiske forhandlinger fremadrettet centreres mere om patienternes rettigheder. »Jeg og mange kolleger oplever i hverdagen, at lægelivet er bedst, når patienters legemelige, mentale og civilretlige integritet og værdighed forsvares af lægestanden i fælles fodslag. De seneste fire år har jeg via YL slået et slag for en strategisk og taktisk alliance mellem læger, patienter, pårørende og vores foreninger. Som formand vil jeg fortsætte den kampagne,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Han fortsætter: »Det kræver et livslangt fokuseret efteruddannelse, overskud og ro i familielivet at varetage den bedste standard af lægevidenskabeligt funderet og omsorgsfuld patientbehandling, hvilket igen kræver, at det kliniske virke indbringer en god indkomst. Det vil i sin natur frigøre lægestanden fra afhængighed af en industri, der ikke altid har rent mel i posen. Forhandling af bedre lønvilkår er derfor på min dagsorden«. Bosat i London Pedram Kazemi-Esfarjani havde tilbage i 2010 en kontrovers med Sundhedsstyrelsen, da han mente, at styrelsen negligerede sit tilsynsansvar og så stort på patientsikkerhed. Siden har han boet og arbejdet i London, men han mener ikke, at afstanden til Danmark forhindrer ham i at blive en god formand. »Der er tre nominelle timer i fly mellem London og København, og internet-baseret videokonference er før brugt i Lægeforeningen. Andre landflygtige danskere har gennem tiden vedligeholdt borgerlige pligter over for landsfæller, selvom de boede i London. At rejse er at leve,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Ved siden af sit virke som læge er Pedram Kazemi-Esfarjani medlem af Trykkefrihedsselskabet og uddannet skuespiller. Anne Mette Steen-Andersen amsa@dagensmedicin.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar