onsdag den 15. april 2015

Danish Medical Association Chairmanship Elections 2015: Mr Pedram Kazemi-Esfarjani, Trauma Surgeon in Training, London

Formandskandidat: Pedram Kazemi-Esfarjani Pedram Kazemi-EsfarjaniPedram Kazemi-Esfarjani er medlem af Yngre Læger. Han er 47 år, traumekirurg, bosat i London og valgt som repræsentant for udlandsbeskæftigede i Yngre Lægers repræsentantskab. I øvrigt oplyser Pedram Kazemi-Esfarjani følgende om sin baggrund: Middle Grade Accident & Emergency og Senior Ship's Doctor/Surgeon. Fem spørgsmål til kandidaten fra Ugeskrift for Læger: Hvorfor stiller du op? Jeg vil søge mandat til at lede Lægeforeningen mod større deling af myndighed, magt og skæbne mellem læger og patienter. Jeg og mange kolleger oplever i hverdagen, at lægelivet er bedst, når patienters integritet og værdighed forsvares af lægestanden i fælles fodslag. Hvad er din vigtigste mærkesag? Anerkendelse af lægers ekspertise og ytringsfrihed er en forudsætning for patienters ret til informeret samtykke eller afvisning af en intervention. Professionelt mod og civil courage samt loven skal beskytte ekspertens ytringsfrihed i den enkelte patients og offentlighedens interesse. Fyring af læger og arbitrære jobforbud som gengældelsesaktion mod lovlige lægelige indberetninger og ytringer skal være fortid. Jeg vil søge mandat som formand for Lægeforeningen til at granske verserende og tidligere medlemssager og skabe vilje i Lægeforeningen til at drage myndighederne til ansvar, når lægers retssikkerhed ignoreres. Hvad er Lægeforeningens største udfordring? Blandt andet at styrke og udvikle et strategisk og taktisk samarbejde med patienter og deres pårørende og derved reducere overflødigt og dyrt bureaukrati og hindre, at reklamefolk for tvivlsomme industrier obstruerer og forstyrrer interesse-fællesskabet mellem læger og patienter. Hvordan kan du gøre en forskel for medlemmerne? Jeg har klinisk og ledelsesmæssig erfaring fra Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Storbritannien og som skibslæge i amerikanske og canadiske farvande. Jeg kan danne bro mellem Lægeforeningens delforeninger og vil dele tid og kræfter ligeligt mellem dem. Gennem mange forhandlinger i min faglige karriere har jeg udviklet evnen at tale til samtale og samarbejde. Jeg er liberal konservativ, humanist, ateist, og er ikke-partipolitisk. Lægeløftet og lægelivet er vores fællesnævner. Hvad er din største styrke? Jeg færdes ikke kun på de bonede gulve, men har mine rødder i en pårørende-bevægelse og en dansk lægeuddannelse, der sætter patienternes ve og vel først, og arbejder sig frem fra dette udgangspunkt. Jeg har som yngre traumekirurg, akutmediciner og skibslæge haft fødderne plantet i al slags stabil, glat, fast eller gyngende gulve, på land og til søs og blev aldrig søsyg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar