onsdag den 15. april 2015

Danish Medical Association Chairmanship Election 2015: Første formandskandidat i Lægeforeningen har meldt sig: Medlem af Yngre Læger, Pedram Kazemi-Esfarjani, har meldt sig som kandidat til formandsposten i Lægeforeningen.

Opdateret 07.04.2015 Karriere: Navne Første formandskandidat i Lægeforeningen har meldt sig Medlem af Yngre Læger, Pedram Kazemi-Esfarjani, har meldt sig som kandidat til formandsposten i Lægeforeningen. Den 47-årige traumekirurg, Pedram Kazemi-Esfarjani, meldte tirsdag sit kandidatur til posten som formand for Lægeforeningen. Kandidaten er repræsentant for de udlandsbeskæftigede læger i YL’s repræsentantskab. Han har klinisk og ledelsesmæssige erfaring fra ansættelser i Danmark, Grønland, Norge, Sverige og Storbritannien, og så har han virket som skibslæge i amerikanske og canadiske farvande. Desuden har han under studiet været kreds- og næstformand i Foreningen af Danske Lægestuderende og aktiv i YL’s repræsentantskab. »Min brede kliniske erfaring og ledelsesmæssige erfaring med inspiration fra store dele af verden ser jeg som redskaber til at bygge bro mellem Lægeforeningens tre søjler. Jeg brænder for PLO, FAS og YL, og jeg vil dele min tid og kræfter ligeligt mellem dem,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Patienterne i fokus Kandidaten lægger vægt på, at han som formand vil sætte patienternes ve og vel først og kæmpe for, at de sundhedspolitiske forhandlinger fremadrettet centreres mere om patienternes rettigheder. »Jeg og mange kolleger oplever i hverdagen, at lægelivet er bedst, når patienters legemelige, mentale og civilretlige integritet og værdighed forsvares af lægestanden i fælles fodslag. De seneste fire år har jeg via YL slået et slag for en strategisk og taktisk alliance mellem læger, patienter, pårørende og vores foreninger. Som formand vil jeg fortsætte den kampagne,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Han fortsætter: »Det kræver et livslangt fokuseret efteruddannelse, overskud og ro i familielivet at varetage den bedste standard af lægevidenskabeligt funderet og omsorgsfuld patientbehandling, hvilket igen kræver, at det kliniske virke indbringer en god indkomst. Det vil i sin natur frigøre lægestanden fra afhængighed af en industri, der ikke altid har rent mel i posen. Forhandling af bedre lønvilkår er derfor på min dagsorden«. Bosat i London Pedram Kazemi-Esfarjani havde tilbage i 2010 en kontrovers med Sundhedsstyrelsen, da han mente, at styrelsen negligerede sit tilsynsansvar og så stort på patientsikkerhed. Siden har han boet og arbejdet i London, men han mener ikke, at afstanden til Danmark forhindrer ham i at blive en god formand. »Der er tre nominelle timer i fly mellem London og København, og internet-baseret videokonference er før brugt i Lægeforeningen. Andre landflygtige danskere har gennem tiden vedligeholdt borgerlige pligter over for landsfæller, selvom de boede i London. At rejse er at leve,« siger Pedram Kazemi-Esfarjani. Ved siden af sit virke som læge er Pedram Kazemi-Esfarjani medlem af Trykkefrihedsselskabet og uddannet skuespiller. Anne Mette Steen-Andersen amsa@dagensmedicin.dk

Danish Medical Association Chairmanship Elections 2015: Mr Pedram Kazemi-Esfarjani, Trauma Surgeon in Training, London

Formandskandidat: Pedram Kazemi-Esfarjani Pedram Kazemi-EsfarjaniPedram Kazemi-Esfarjani er medlem af Yngre Læger. Han er 47 år, traumekirurg, bosat i London og valgt som repræsentant for udlandsbeskæftigede i Yngre Lægers repræsentantskab. I øvrigt oplyser Pedram Kazemi-Esfarjani følgende om sin baggrund: Middle Grade Accident & Emergency og Senior Ship's Doctor/Surgeon. Fem spørgsmål til kandidaten fra Ugeskrift for Læger: Hvorfor stiller du op? Jeg vil søge mandat til at lede Lægeforeningen mod større deling af myndighed, magt og skæbne mellem læger og patienter. Jeg og mange kolleger oplever i hverdagen, at lægelivet er bedst, når patienters integritet og værdighed forsvares af lægestanden i fælles fodslag. Hvad er din vigtigste mærkesag? Anerkendelse af lægers ekspertise og ytringsfrihed er en forudsætning for patienters ret til informeret samtykke eller afvisning af en intervention. Professionelt mod og civil courage samt loven skal beskytte ekspertens ytringsfrihed i den enkelte patients og offentlighedens interesse. Fyring af læger og arbitrære jobforbud som gengældelsesaktion mod lovlige lægelige indberetninger og ytringer skal være fortid. Jeg vil søge mandat som formand for Lægeforeningen til at granske verserende og tidligere medlemssager og skabe vilje i Lægeforeningen til at drage myndighederne til ansvar, når lægers retssikkerhed ignoreres. Hvad er Lægeforeningens største udfordring? Blandt andet at styrke og udvikle et strategisk og taktisk samarbejde med patienter og deres pårørende og derved reducere overflødigt og dyrt bureaukrati og hindre, at reklamefolk for tvivlsomme industrier obstruerer og forstyrrer interesse-fællesskabet mellem læger og patienter. Hvordan kan du gøre en forskel for medlemmerne? Jeg har klinisk og ledelsesmæssig erfaring fra Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Storbritannien og som skibslæge i amerikanske og canadiske farvande. Jeg kan danne bro mellem Lægeforeningens delforeninger og vil dele tid og kræfter ligeligt mellem dem. Gennem mange forhandlinger i min faglige karriere har jeg udviklet evnen at tale til samtale og samarbejde. Jeg er liberal konservativ, humanist, ateist, og er ikke-partipolitisk. Lægeløftet og lægelivet er vores fællesnævner. Hvad er din største styrke? Jeg færdes ikke kun på de bonede gulve, men har mine rødder i en pårørende-bevægelse og en dansk lægeuddannelse, der sætter patienternes ve og vel først, og arbejder sig frem fra dette udgangspunkt. Jeg har som yngre traumekirurg, akutmediciner og skibslæge haft fødderne plantet i al slags stabil, glat, fast eller gyngende gulve, på land og til søs og blev aldrig søsyg.

lørdag den 14. marts 2015

Defend Danish Atheists and Danish Jews Against Islamic States and EU Fascists death squads

Laes og giv videre (det var hvad folk skrev paa illegale loebesedler under modstandskampen WWII): Suggestion to PM of Israel, Israel Foreign Secretary and Knesset: Israel Defense Forces [IDF] should apply for permission to build fully armed guarded Mega-Synagogues in all major Danish cities and also in the mid-size city Haderslev, at least 50000 m2, so to balance out the Islamic States massive military expansion within Denmark since 2010, 50000 m2 mega-mosques on top of 115 mosque branches that already were there. I am a non-jewish atheist, but as my freedoms and my existance are threatened and attacked by Islamic States and EU fascists, I would volunteer to be trained, equipped and armed to stand late Dan's watch outside such synagogues, and protect the freedoms and lives of Danish jewish kids and parents.

mandag den 21. oktober 2013

Down with the Islamic Imperialism - Enlightening twitter exchange with warrioir historian Churchill (posthumously via his writings), Historian Tom Holland and Human Rights Activist Peter Tatchell

Dear Humanist war diplomats, Enlightening twitter exchange with warrioir historian Churchill (posthumously via his writings), Historian Tom Holland and Human Rights Activist Peter Tatchell: Pedd Raam @PeddRaam 23h Question for s #historian: Do u agree that #Islamic #Imperialism is waging #WWIII on liberal democratic nation states & allies? @holland_tom Tom Holland @holland_tom 23h @PeddRaam No. Expand ... Pedd Raam @PeddRaam 21h Asked about #Islamic #Imperialism @PeterTatchell called it Neo-Imperialism - What is ur terminology for #Islamic #Imperialism? @holland_tom Expand Peter Tatchell @PeterTatchell 2h @PeddRaam @holland_tom #Islamist imperialism is not the same as classic capitalist-driven #imperialism. It is a variant. Hence I call it neo Tom Holland @holland_tom 1h @PeddRaam @PeterTatchell It is essentially a late antique model of imperialism, even down to the fiscal exploitation of non-believers. 2:52 PM - 21 Oct 13 · Reply to @holland_tom @PeterTatchell Pedd Raam @PeddRaam 9m Thank you, gentlemen, for your views on #Islamic #Imperialism which indeed is "retrograde" as #Churchill said @holland_tom @PeterTatchell Regards, Pedd Raam, aka Dr Pedram Kazemi-Esfarjani, actor, independent secular liberal, humanist human rights activist

lørdag den 12. oktober 2013

Iran opens official State Islamic Child Sex Slave Trade - has to be stopped now! By all necessary force!

Dear Humanist war diplomats, I share with you refreshingly clear words of Sam Harris, and also a dreadful piece of news, that makes attack on Iran to liberate children from state sex slavery trade an urgent necessity. Iranian Grand Pimps of Islam, the Ayatollahs have approved Iran as Capital of Child sex slavery for Islamic sheikhs from UAE, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Oman, etc. Child sex slavery by sales in daylight and at open streets has been a usual practice in Saudi Arabia, and I have witness accounts from a now grown up woman from Iran to support the otherwise publicly documented evidence of it. Now, Islamic majority of Iran and their leaders, the Ayatollahs and the appointee gathering of Islamic Majlis and Islamic experts has approved that adoptive children can be married to adoptive fathers, and this opens a flood gate to sell out of Iranian children to Islamic patriarch sex slave owners and abusers of the entire World. As Iranians show no determination in acting against such affirmation of Islamic paedophilic rape, that already has been rampant in Islamic World, and in Iran and surrounding countries at its worst, I hereby call for civilised nations to start preparations for rescue military invasion of Iran to liberate children from certain sex slavery, and to stop the further spread of Islamic paedophilia which is as destructive as state sponsored paedophilia by the Vatican state, but more pervasive, as we have seen in Oxford, Rochdale and many other locations in Great Britain already, as well as in Denmark, as documented by Berlingske Tidende newspaper that exposed otherwised suppressed police investigations into children being married at a mosque at Vibebej, at the heart of Copenhagen. And here is the latest advice from Sam Harris, which I agree with: http://www.samharris.org/blog/item/no-ordinary-violence "This is both a war of ideas and a very bloody war—and we must win it", writes Sam Harris and good old war veteran Winston Churchill said it multiple decades ago: About Islam he wrote: “ How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.[13] http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_War Regards, Pedd Raam, aka Dr Pedram Kazemi-Esfarjani, actor, independent secular liberal, humanist human rights activist

torsdag den 20. juni 2013

7 suspension​s by twitter within one minute! You are apparently hacked by #Islamic #Imperiali​st #Iran dear twitter

Interesting development - first time I have been targeted so obviously by serial multiple censorship messages by twitter at one single time point? Dear Twitter Support, for some reason you are apparently giving in to Iranian propagandists barrage of fake or misplaced disabling attempts to censor us political refugees from Iran, in particular secular liberals and atheists, in particular performers/actors, witnesses and survivors from Iran's Islamic Holocaust already documented and condemned at Iran Tribunal, London and Hague, if you don't believe us survivors' account. Here is one of those twitter apparently listens to and applies the UN and OIC Istanbul Process and Durban I+II Islamic censorship to twitter debate. You seriously need to clear up these, probably spammer-censorship bots @twitter. Regards, Pedd